Sdružení nezávislých kandidátů pro volby do obecního zastupitelstva obce Mezouň
  Úvodní strana   Volby 2014   Kontakty   Dokumenty   Diskuzní fórum
Dnes je
Volby 2014   >
Volební program a kandidátní listina našeho sdružení
Základní programová východiska
Žádné obecní zastupitelstvo se při plnění vytýčených úkolů nikdy neobejde bez spolupráce s občany a dalšími profesními a podnikatelskými subjekty v obci. V tomto směru jsme v posledních 4 letech vnímali nižší zájem občanů Mezouně o dění v obci a o pořad jednání obecního zastupitelstva, což se bohužel promítalo i do nízké účasti občanů na veřejných jednáních zastupitelstva. Proto bychom občany rádi více vtáhli do obecního dění a přispěli k ještě vyšší informovanosti občanů o projednávaných záležitostech... (přečíst více) >>>
Hlavní body programu
Naplnění rozpočtu obce.
Dokončení rozpracovaných a příprava nových obecně prospěšných projektů, zejména řešení odpadového hospodářství obce včetně kanalizace, dokončení rekonstrukce obecního úřadu,
Podpora výlučně takového rozvoje obce, který je v souladu s platnými právními předpisy a je pro obec a její občany přínosem na úkor individuálních zájmů jednotlivců.
Další zlepšení dopravní bezpečnosti v obci a snížení bezpečnostních rizik při pohybu po místních komunikacích, včetně dobudování chodníků na exponovaných místech.
Zkvalitnění života v obci, péče o čistotu veřejných prostranství a další zlepšení nabídky služeb občanům.

(přečíst celý program) >>>
Kandidáti do obecního zastupitelstva
Do komunálních voleb opět vstupujeme s pestrou paletou kandidátů, která by Vám měla umožnit vybrat na základě vlastních priorit ty správné zastupitele ať již z našeho sdružení nebo z ostatních volebních uskupení. Předem děkujeme všem Vám, kteří nám svými hlasy projevíte důvěru i v letošních volbách, neboť jak Vámi zvolení zastupitelé tak i ostatní kandidáti jsou připraveni spolupracovat na splnění základních bodů našeho volebního programu a pracovat ve prospěch naší obce... (kandidátní listina) >>>
Úvodní strana     Volby 2014     Kontakty     Dokumenty     Diskuzní fórum     webmaster     © 2014 Mezouň žije změnou, sdružení nezávislých kandidátů


... reklama www.webzdarma.cz ...